Acasa Casă Construcții fără autorizație. Ce ai voie să construiești

Construcții fără autorizație. Ce ai voie să construiești

Autor: Otilia Ignat
0 comentariu 565 vizualizari 18 minute timp estimat

Există lucrări de construcție fără autorizație. Deși acestea nu se referă la orice construcție, cele pe care le poți realiza fără să fie necesară solicitarea unei autorizații de construire sunt numeroase și permit realizarea unor structuri utile și necesare. Aceste construcții fără autorizație se pot realiza pe baza unui proiect, dar acesta nu este mereu necesar, în regie proprie sau prin organizare unui șantier. 

Cele mai multe dintre construcțiile fără autorizație au fost, ca atare, menționate în Legea Construcțiilor, dar câteva au fost adăugate în cursul anului 2023 și oferă înlesniri importante, birocrație mai puțină, mai multă eficiență și o libertate mai mare, mai ales atunci când este vorba de zona rurală sau de construcții pe teren privat. 

Legea 102/2023 a adus modificări Legii Construcțiilor (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție). Noua lege a construcțiilor fără autorizație introduce formalități noi în ceea ce privește publicitatea autorizațiilor de construire, în cadrul termenelor de introducere a acțiunii în anulare, dar și reglementări speciale în ceea ce privește cererea de anulare a autorizației de construire. 

👉 Programul Prima Casă 2024: ce facilități și beneficii ai

Constructii fara autorizatie

Lucrări de construcție fără autorizație

Conform Legii 50/1991, există o serie de lucrări care pot fi realizate fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construcție. Următoarele tipuri de construcții sau lucrări pot fi realizate fără autorizație de construcție.

Reparații și îmbunătățiri fără autorizație de construire

 • Reparații la împrejmuiri, dacă nu se schimbă forma și traseul acestora şi nici materialele din care sunt executate. 
 • Reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora, precum și reconstituiri ale acestuia, iar eventuala înălțare a acoperișului nu trebuie să depășească 0,5 metri și doar dacă înălțimea la streașină și coamă se încadrează în înălțimea maximă admisă prin regulamentul de urbanism, dacă acesta există. 
 • Reparații şi înlocuiri de tâmplărie interioară. 
 • Reparații şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei. Este permisă schimbarea materialelor din care este pentru respectivele lucrări.
 • Reparații şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coșurilor de fum aferente, inclusiv redimensionarea acestora și înălțarea lor, precum și utilizarea unor alte materiale decât cele inițiale. 
 • Reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorie, placaje şi alte finisaje exterioare, inclusiv izolații și reizolații, atâta vreme cât nu se aduc modificări la elementele de fațadă şi culorile clădirilor, acolo unde acestea sunt impuse printr-un plan local, regional sau sunt necesare respectarea unor reguli arhitecturale și doar atunci când nu este vorba de clădiri monumente istorice sau de arhitectură. 
 • Reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare, precum şi reparații la branșamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, dar numai dacă acestea se realizează în limitele proprietății. 

Reparații, reabilitări, îmbunătițiri și extinderi fără autorizație de construire

 • Tencuieli, zugrăveli, vopsitorie, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare, inclusiv pentru instalarea de încălzire prin pardoseală:  
 • Montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilități.
 • Montarea și instalarea de pompe de căldură (care presupun decopertări), în limita proprietății. Montarea de sisteme fotovoltaice, panouri solare, în limita proprietății.
 • Lucrări de reabilitare energetică (anvelopări ale pereților și/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu maxim 3 niveluri. 
 • Modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare, sau care nu afectează structura de rezistență. 
 • Modificări sau remodelări ale pereților interiori nestrucurali sau a celor exteriori dacă nu se modifică dimensiunea casei pentru locuințe unifamiliale și numai dacă nu modifică fațada și/sau dimensiunea casei pentru locuințe unifamiliale.
 • Lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea autorizației de securitate la incendiu.
 • Lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calității şi formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel:
  • trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;
  • lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperișului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri.

Schimbări de destinație fără autorizație de construire

 • Schimbarea de destinație, fără autorizație este permisă doar în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/ desființare pentru care Legea prevede necesitatea unei autorizații. 
 • Lucrări care nu modifică structura de rezistență şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor. 
 • Proprietarii pot efectua modificări de compartimentare interioară, nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare, numai dacă nu sunt afectate lungimea și/sau gabaritul căilor de evacuare, funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea securității la incendiu sau gradul de rezistență/nivelul de stabilitate la foc al construcției.
 • Lucrări de amenajare a mansardei și transformarea podurilor existente în mansarde locuibile în locuințele unifamiliale, inclusiv pentru a asigura circulația pe verticală a familiei, fără ca modificări aduse să influențeze volumetria de ansamblu a clădirii și numai dacă nu sunt necesare lucrări suplimentare care să vizeze structura de rezistență sau/și fundația și doar în casele individuale care nu sunt înscrise ca monumente de arhitectură și nu fac parte din patrimoniu. 
 • Renovarea și extinderea bucătăriei, renovarea și extinderea băii, închiderea în mod unitar a logiilor și balconelor în apartamente locuințe colective. Proprietarii pot renova și extinde bucătăria sau baia, închide în mod unitar logiile și balconele în apartamente din locuințele colective, dar numai dacă respectă reglementările locale privind modificările aduse la fațadele clădirilor și nu modifică structura de rezistență, nu afectează traseul utilităților comune astfel încât să afecteze siguranța și funcționarea acestora la apartamentele învecinate. 
 • Remodelări ale fațadelor fațade, numai dacă acestea nu au rol structural portant. 
 • Proprietarii caselor individuale și ale apartamentelor din construcții colective pot realiza extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi în vederea amenajării de grupuri sanitare sau camere tehnice cu suprafețe de max. 25 mp. 

Alte construcții fără autorizație: anexe gospodărești 

Sintagma anexe gospodărești definește o categorie de construcții amplasate în imediată vecinătate a locuinței. Acestea au caracter definitiv sau provizoriu, cu scopul unor activități specifice, complementare locuirii. Totodată pot extinde spațiul destinat locuirii. 

În categoria lucrărilor care pot fi realizate fără a fi necesară o autorizație de construire se numără: 

 • bucătăriile de vară; 
 • foișoarele;  
 • magaziile; 
 • depozitele; 
 • piscinele; 
 • garajele; 
 • terasele acoperite și extinderile de tip verandă; 
 • serele. 

Toate aceste pot fi construite fără autorizație atunci când se realizează pe spațiul privat, nu aduc un inconvenient vecinilor, nu afectează spațiul public limitrof, nu afectează rețelele publice de apă, canalizare și electricitate. 

O altă condiție pe care trebuie să o îndeplinească anexele gospodărești este să nu aibă fundație.  

Anexe gospodărești închise, pe placă turnată, pot fi construite fără autorizație, pe terenul în proprietate, dacă nu aduc prejudicii vecinătăților, sunt la distanță de limita proprietății cu minim un metru, în mediul rural, cu notificarea prealabilă a Primăriei teritoriale, fără să fie necesar acordul expres formulat în vreun fel al reprezentanților autorității locale. 

👉 Casă individuală. Avantaje și dezavantaje

Construcții fără autorizație:  garduri 

Pot fi construite fără autorizație gardurile fără fundație continuă, pentru realizare cărora este sugicientă fixarea unor stâlpi pe structuri solide nu mai adânci de 0,5 m. Materialul dintre stâlpi poate fi lemn, plasă sau orice alt  material asemenea. 

Totodată, este permisă repararea sau refacerea gardului. Condiția este ca  această lucrare să păstreze aceeași structură de rezistență și același stil arhitectural aprobat inițial.

Construirea de împrejmuiri noi prin desființarea celor existente numai în conformitate cu reglementările urbanistice aplicabile. Acest lucru înseamnă că proprietarii pot construi noi împrejmuiri sau pot înlocui cele existente numai dacă respectă reglementările locale.

Constructii fara autorizatie

Construcții fără autorizație: case individuale în rural

Codul de urbanism prevede posibilitatea de a realiza construcții fără autorizație de construcție. Există însă  obligația de a  notifica în scris Primăria teritorială. Locuințele pot fi de tip unifamilial pentru folosință proprie, cu parter, fără subsol, și un etaj. Suprafața costruită maximă este de 150 mp.  Se vor utiliza doar proiecte  întocmite de specialiști sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale.

Această schimbare de reguli vine ca un ajutor binevenit pentru cei care își doresc să construiască o casă mai mică, simplă și accesibilă în mediul rural. Va fi eliminat complet timpul de așteptare pentru o autorizație de construire sau să treacă prin birocrație. 

Procedura de notificare a autorității este stabilită în cadrul articolului 279, alin. (2), lit a) din legea construcțiilor, iar una dintre prevederi simplifică birocrația actuală, astfel că beneficiarul poate începe construirea casei după trecerea a cel puțin 15 zile de la notificarea trimisă autorității locale, chiar și în lipsa unui răspuns de la Primărie.

👉 Suprafața construită și suprafața utilă. Ce sunt și ce valoare au

Există câteva cerințe legale pe care cei interesați trebuie să le respecte, astfel: 

 • construcția trebuie să fie conformă cu regulamentul de urbanism aplicabil zonei; 
 • să respecte specificul local, dacă există o dispoziție reglementată în acest sens;  
 • este necesar un proiectul întocmit legal și constructorul trebuie să respectați toate cerințele și standardele legale; 
 • construcția se poate face doar în intravilanul existent; 
 • clădirea trebuie să fie amplasată în afara zonelor construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice.
 • suprafața construită a casei nu trebuie să depășească 150 mp;
 • înălțimea maximă a casei nu trebuie să depășească 8 metri;
 • casa trebuie să fie construită cu materiale tradiționale, cum ar fi lemnul, cărămida sau piatra;
 • clădirea trebuie să fie proiectată și construită în conformitate cu standardele de siguranță și mediu.

Această lege este un avantaj pentru proprietarii de terenuri în mediul rural. Aceștia se confruntă cu dificultăți în obținerea autorizațiilor de construire. Noua lege le permite să construiască case mici, fără a fi nevoie de documentații complicate și costisitoare, doar cu notificarea Primăriei din localitatea unde se face investiția.

Măsura poate avea un beneficiu economic important atât pentru proprietarii de terenuri, cât și pentru dezvoltarea localităților rurale. Caselele mici pot fi o soluție pentru mulți oameni care vor să-și construiască o casă la țară, dar care nu își permit să facă acest lucru în mod tradițional. Măsura poate reprezenta un avantaj în reducerea migrației din rural în urban. 

Sursa foto: 123rf.com

Lasa-ne un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră de către acest site web.

Articole similare

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accepta Mai multe

Politica de cookies

Noua editie este aici!

Descopera cele mai recente articole si grabeste-te sa fi printre primii cititori. Nu rata noutatile si informatiile exclusiviste.

Revista poate fi achizitionata de la distribuitorii de presa sau online de pe siteul www.publisol.ro